Visjoner:

"Sammen skaper vi Sarpsborg" "Livskvalitet i alle livets faser" Flesberg

- Det er viktig å påpeke at det regionale støtteapparatet skal ta utgangspunkt i kommunenes behov og spre kunnskap, støtte og veilede, sa statsforvalter i Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

Hun innledet dialogmøtet med å si litt oppdraget fra Regjering og Storting. Det er statsforvalteren skal koordinere arbeidet med å bistå kommunene i gjennomføring av reformen, og bidra til erfaringsdeling og nettverksarbeid.

I det regionale støtteapparatet sitter representanter fra Statsforvalter, KS Viken og USHT (Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold, Buskerud og Akershus.

Ressursportal.no og på KS.no finnes gode verktøy for kommunene, blant annet filmer, sjekklister, veikart og håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen skal prioriteres ved tilskudd, og det regionale støtteapparatet vil derfor gjerne ha innspill til hva kommunene trenger av bistand og kompetansepåfyll også i 2021.

På møtet delte blant andre Hallingdalskommunene og Numedalskommunene sine erfaringer og utfordringer. Alle kommunene jobber godt med temaene og satsingsområdene i reformen, men er kommet ulikt på vei når det gjelder systematikk og forankring i planverk:

  • De fleste kommunene opplevde transport og avstander som en stor utfordring.
  • Forankring og medvirkning var noe alle må jobbe videre med.
  • Det tverrsektorielle perspektivet må utvikles, det er ikke bare en helsereform.
  • Frivilligheten ble trukket frem som en svært viktig ressurs.
  • Tilskudd og økonomi var et tema som alle var opptatt av.
  • Det var ønskelig med mer bistand fra det regionale støtteapparatet.  

Vi minner også om konferanse onsdag 26. mai 2021 kl.10.00 - 14.00, les mer og meld deg på:

Lenkeblokk Icon Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet