Webinaret gir en kort intro til hva arealregnskap er og hvordan enkelte kommuner har tilnærmet seg dette. I etterkant av webinaret vil vi følge opp med workshops som går mer i dybden på de enkelte elementene for å få utarbeidet et arealregnskap. Den første workshopen gjør et dypdykk i datagrunnlag, indikatorer og verktøy for å starte og utarbeide arealregnskap. NIBR i samarbeid med SSB, NIBIO, NINA og Sabima arrangerer de faglige workshopene for å kunne gi dere den beste faglige og oppdaterte kunnskapen på feltet. 

Webinar 24. august: Hva er arealregnskap, hvorfor skal vi ha det og hvordan jobber vi med det? 

Kl 13:00-15:20 
Digital på Teams 
Klikk her for påmelding
Påmeldingsfrist: 17. august

Workshop 22. september: Hvilke datagrunnlag og verktøy finnes for utarbeidelse av arealregnskap? 

Kl 9:00-12:00 
Digitalt på Teams
Klikk her for påmelding
Påmeldingsfrist: 15. september