- Jeg gleder meg stort til å ta fatt på en utrolig spennende jobb, og har stor ydmykhet og respekt for oppgavene som ligger foran meg og de andre dyktige medarbeiderne i KS Viken. Vi får en stor og viktig jobb å gjøre med å etablere en god og funksjonell organisasjon for politikere og administrasjon i kommunene og i det store nye fylket. Jeg er overbevist om at det også blir en morsom og givende oppgave, sier Sjøvold.   

Den nye KS-regionen omfatter alle kommunene i det nye fylket, samt nye Viken fylkeskommune.

Bjørn Sjøvold er 55 år. Han har det siste halvannet året hatt permisjon fra stillingen som rådmann i Hobøl kommune for å være assisterende prosjektrådmann i byggingen av nye Indre Østfold kommune. Han har bred bakgrunn fra kommunesektoren, både som konsulent, virksomhetsleder og kommunalsjef, før han altså i 2010 begynte som rådmann i Hobøl.

- Jeg er veldig glad for at Bjørn Sjøvold har takket ja til jobben. Det er uhyre viktig at vi har de rette medarbeiderne på plass når vi skal i gang med å bygge den nye KS-regionen. Når vi nå får Bjørn på plass til å lede dette arbeidet, er jeg trygg på at KS Viken vil bli en viktig og slagkraftig del av KS, og bidra til å gjøre KS til en enda sterkere organisasjon for kommunesektorens interesser, sier direktør for KS Regioner, Geir Runar Johannessen.

Bjørn Sjøvold tiltrer i jobben fra 1. januar 2020.