KS BTV og KS Østfold og Akershus blir borte. KS Vestfold og Telemark - og KS Viken etableres!

Fra 1. januar 2020 har vi som kjent nye fylkeskommuner i Norge. Dette får direkte innvirkning mange steder - på hvordan KS er organisert.

Vedtektene til KS legger til grunn at vår politiske organisering følger fylkene. Med et fylkesmøte som utgangspunkt. Fylkesmøtene velger fylkesstyre og landstingsdelegater.

Administrativ har KS de siste årene vært organisert i 7 regioner. Slik BTV har vært et eksempel på; men en administrasjon ledet av en regiondirektør. Oppgavene til de administrative regionen er mangfoldige.

Vi har oppgaver knyttet til alle KS' roller: som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kommunesektoren - og som utviklingspartner for og sammen med våre medlemmer. Men kanskje kan man beskrive "hovedoppgavene" for den regionale administrasjonen slik forventninger til en regiondirektør gjerne uttrykkes:

  • å sikre dialog med alle medlemmene
  • å ivareta de politiske organer på fylkesnivå
  • å bidra til å gjennomføre KS mål regionalt

I vårt område endres fylkene slik at vi får betraktelig færre, men vesentlig større, nye fylker. Det som nå blir Viken fylkeskommune - og Vestfold og Telemark fylkeskommune - er sammenslåinger av det som tidligere har vært 5 fylkeskommuner. 

Det er besluttet at den nye administrative inndelingen skal tilpasses dette nye "landskapet". Og det blir i fortsettelse 8 regioner i Norge. KS Viken og KS Vestfold og Telemark blir da to slike. Med hver sin lokale (dvs regionale) KS administrasjon ledet av en regiondirektør. 

For BTV betyr dette endringer ved at et kontorsted (Drammen) med tilhørende ressurser/bemanning går til nye KS Viken. Kontorstedene Tønsberg og Skien med tilhørende ressurser/bemanning blir da ny regional administrasjon for KS Vestfold og Telemark.

Så pågår det flere interne administrative prosesser for å sørge for at forholdet mellom oppgaver og ressurser skal møtes i alle de ulike regionene. Og vi regner med at det tar noe tid å endelig tilpasse seg ny organisering. Viktigst er imidlertid at alle skal være trygge på at vi som arbeider i KS regionalt er motivert for stadig innsats i kommunefellesskapets tjeneste, og gleder oss til fortsettelsen.

Fra 1.1.20 vil regiondirektør Jan Erik Innvær lede region Vestfold og Telemark. Bjørn Sjøvold er nytilsatt regiondirektør for KS Viken. Han starter på den oppgaven den 1.1.20. Mer om tilsettingen av Bjørn kan du lese HER