- Regiondirektør Jan Erik Innvær beskriver annerledes rammer for denne møteplassen i år. Men med aktive medvirkende kommuner og fylkeskommune – og tema som engasjerer – ble det også i år en fin samling med god deltagelse.

- Strategikonferansene er selve grunnmuren i KS. Her gir kommuner og fylkeskommuner oss de fullmaktene vi senere skal forhandle ut ifra, sier Geir Runar Johannessen, områdedirektør for regionene.

Omstilling i koronaens tid

Strategikonferansen i 2021 ble heldigital. Alle kommuner og fylkeskommuner fått tilsendt Debatthefte 2021 for behandling på forhånd.

- For å være en effektiv arbeidsgiverorganisasjon trenger KS innspill fra kommuner og fylkeskommuner. Det er viktig å behandle Debatthefte, sier Johannessen og Innvær.

To sentrale spørsmål som stilles i Debatthefte er: Har vi tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Hvordan kan vi forhindre og bekjempe ungt utenforskap? Dette var også tema på Kommunalpolitisk toppmøte.

Her kan du lese mer om Kommunalpolitisk toppmøte.

Et bærekraftig samfunn for fremtiden

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør der KS og partene innen 1. mai 2021 skal forhandle om lønn. Som grunnlag for vårt forhandlingsmandat, har KS bedt kommunene og fylkeskommunene om tilbakemeldinger om lønnsmessige prioriteringer.

- Vår oppgave er først og fremst å sikre at kommunen er i stand til sammen med fylkeskommunen å levere bærekraftige velferdstjenester, og sikre et bærekraftig samfunn for fremtiden, sier områdedirektør for arbeidsliv, Tor Arne Gangsø.

Et godt forarbeid er avgjørende for at KS kan få til et godt resultat i tarifforhandlingene.

Omstilling og ungt utenforskap

På strategikonferansen i Vestfold og Telemark var flere kommuner invitert til å dele sine perspektiv. Varaordfører Rune Høiseth fra Larvik snakket om omstilling. Ordfører Hallgeir Kjeldal fra Bamble snakket om perspektiver på utenforskap. Og ordfører i Seljord, Beate Marie Dahl Eide delte sine perspektiver på både omstilling og utenforskap. Det var ikke vanskelig å merke hvilken oppmerksomhet og hvilket engasjement lokalpolitikere og kommuner har knyttet til disse tema. Det ble også synlig i den avsluttende samtale som styreleder Løkslid ledet med tre av medlemmene i redaksjonskomiteen; Tonje Harbek Brokke, Elin Gran Weggesrud og Thorleif Vikre.

For redaksjonskomiteen presenterte Tonje Harbek Brokke fra komiteens foreløpige oppsummeringer. De står midt i en prosess for å gjennomgå alle innspill/svar fra kommunene/fylkeskommunen. De skal avlegge en innstilling – som fylkesstyret behandler den 19. mars kunne fylkesstyreleder Sven Tore Løkslid orientere om. Og understreket betydningen av slike innspill – og at alle svar blir tatt med frem til fylkesstyret (og senere Hovedstyret) i KS behandler disse.