Vi har gleden av å invitere til den aller første strategikonferansen i den nye Velstfold og Telemark fylke. I fjor ble det riktignok arrangert felles konferanse for de to fylkene som nå er blitt ett fylke; og vi håper årets konferanse blir en like god arena som den gang!

Kommunefellesskapet er sterkest når vi snakker med en tydelig felles stemme og kommuniserer det samme budskapet - derfor er det for KS avgjørende viktig å ha gode medlemsarenaer og regionale møteplasser.

Hver høst sendes det årlige debatthefte «KS spør» ut til alle kommuner og fylkeskommuner som grunnlag for diskusjoner og forberedelse til strategikonferansen. I heftet for 2020 ønsker KS tilbakemelding på disse spørsmålene:

  • Hvordan kan vi sikre bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid der det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større?
  • Hvordan skal vi sørge for at kommuner og fylkeskommuner blir og forblir attraktive arbeidsgivere for kompetente medarbeidere?
  • Hvilken innretning bør hovedtariffoppgjøret ha for å stimulere til dette.

Les mer om debattheftet her.

Målgruppen for strategikonferansen er politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen. Herunder også de valgte delegatene til KS Fylkesmøte. (Det vil bli avholdt fylkesmøte den 28. februar).

Invitasjon er sendt ut til kommunene og fylkeskommunene. Rammene for konferansen er fra kl 10.00 den 27. februar til kl 14.00 den 28. februar.

Programmet finner du HER .

Her kommer du til påmelding. 
Påmeldingsfrist: 10. februar.