Etter kommune- og fylkestingsvalg avholdes det fylkesmøter i alle fylker. Der møtes de som av kommunestyrer og fylkesting er valgt til å representere i KS. Disse velger så igjen landstingsdelegater og fylkesstyre. Dette skjer alltid i november i årene med kommune- og fylkestingsvalg. Vestfold og Telemark avslutter i år dette, som siste fylke. Den 29. november ble følgende valgt til å sammen utgjøre det nye Fylkesstyret for KS Vestfold og Telemark:

1

Sven Tore Løkslid

Styreleder

AP

2

Hilde Hoff Håkonsen

 

AP

3

Erik Skjervagen

 

AP

4

Elin Gran Weggesrud

 

AP

5

Thorvald Hillestad

Nestleder

SP

6

Siri Blichfeldt Dyrland

 

SP

7

Trond Ballestad

 

SP

8

Lise Mandal

 

H

9

Steinar Bergsland

 

H

10

Tonje Brokke

 

H

11

Thorleif Fluer Vikre

 

FrP

12

Dorthe Kyvik Bårnes

 

KrF

13

Anne Berit Stenseth (KS Bedrift) 

   

Sven Tore Løkslid ble valgt til fylkesstyreleder og vil i denne funksjonen også møte i KS' landstyre.

På disse samlingene velges det også rådmannsutvalg - som blir hetende kommunedirektørutvalg i fremtiden. Dette er et rådgivende organ. Inger Lysa ble i rådmannskollegiesamling den 29. november valgt til leder for nytt rådmannsutvalg/kommunedirektørutvalg i Vestfold og Telemark.

For KS Viken (hvor Buskerud fra og med 1. januar inngår) ble nytt styre valgt den 22. november. Det kan du lese mer om HER.