- Vi ser på dette som en veldig god løsning både for KS og for medlemmene våre i Vestfold og Telemark

sier områdedirektør Geir Runar Johannessen

Inger Lysa vil formelt starte opp i stillingen som regiondirektør 1. september. Mange i vårt fylke kjenner henne godt fra før. De siste årene har hun vært rådmann/kommunedirektør i Kragerø. Dit kom hun fra kommunalsjefsstilling i Porsgrunn. I KS sammenheng har hun vært leder for rådmannsutvalget i Telemark – og fra 2020 ledet hun kommunedirektørutvalget i Vestfold og Telemark. Inger valgte i 2021 å ikke gå løs på et nytt åremål som kommunedirektør. Nå er hun altså fra september tilbake i aktivt virke – nå på fulltid for kommunefellesskapet i Vestfold og Telemark.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver, sier Inger Lysa.

- KS er en spennende organisasjon, som er viktig for kommunene og fylkeskommunene. Jeg ser for meg en lærerrik og aktiv periode, og er svært motivert for å søke bidra til organisasjonens innsats for å både sikre medlemmene handlingsrom og gode rammebetingelser – og til utviklingsarbeid.

Innvær blir ny stabsdirektør i KS

Jan Erik Innvær har vært regiondirektør i regionen siden 2015. Først for det som da var en region bestående av Buskerud, Telemark og Vestfold fylker – og fra 2020 for Vestfold og Telemark. Nå overtar han som stabsdirektør i KS.

- En spennende mulighet sentralt i KS, sier Jan Erik. Som det nå var naturlig for meg å takke ja til. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene – og er takknemlig for tilliten jeg har blitt gitt av organisasjonen.

Jan Erik blir fortsatt bosatt i Telemark – og blir ukependler til hovedstaden. Han har to års permisjon fra nåværende stilling som regiondirektør. Dette betyr at det må etableres en midlertidig ordning – slik at oppgavene i Vestfold og Telemark også de neste to årene blir ivaretatt på en god måte.

En god løsning for Vestfold og Telemark

-Jeg er glad for at Inger Lysa har takket ja til å gå inn i regiondirektørstillingen i perioden Jan Erik har permisjon, sier områdedirektør i KS Geir Runar Johannessen. Vi ser på dette som en god løsning både for KS og for medlemmene våre i Vestfold og Telemark.

I tillegg til å lede KS sitt kontor i Skien, er regiondirektøren en aktiv bidragsyter i KS samlede arbeid på tvers i organisasjonen – og KS stedlige representant i fylkene. Medlemsdialog og medlemskontakt er kanskje regionkontorets viktigste oppgave, men det er varierte oppdrag og oppgaver innenfor alle de tre rollene som KS har for medlemmene.