Avdeling Kvalitetsutvikling (KVA)

Målet er at det i løpet av 2022 vil være medarbeidere i KVA i alle de åtte KS-regionene. Denne ansettelsen bringer oss et godt stykke nærmere målet.

- Vi er veldig glade for å få med oss Hanne Kjersti på laget i KS, sier regiondirektør Jan Erik Innvær.

- Og vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne når hun starter som rådgiver hos oss i august. Hun har en kompetanse og erfaring som styrker laget vårt, og som vi er sikre på at vil komme organisasjonen vår – og våre medlemmer - til stor nytte.

Hanne Kjersti er fra Lunde i Telemark og hennes oppgaver har de siste årene vært knyttet til kompetanseutvikling, bygge nettverk og gode relasjoner – og å motivere til endring. Hun kommer nå fra arbeidsoppgaver i NAV Vestfold og Telemark - og i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Tidligere har hun i mange år arbeidet som IA-rådgiver i fylket vårt; med ledere og tillitsvalgte i kommunen som viktigste samarbeidspartnere. Fra dette virke har hun fått med seg gis innsikt i kommunalt lederskap og strategisk utviklingsarbeid. Hanne Kjersti har av utdanningsbakgrunn blant annet en master i pedagogikk.

Ansettelsesforholdet blir i KS knyttet til avdeling Kvalitetsutvikling (KVA) i Oslo, med arbeidssted her i Vestfold og Telemark. Denne avdelingen er en del av det området i KS som jobber med forskning, innovasjon og digitalisering. Oppdraget er å bidra til å skape og videreutvikle gode arenaer for samhandling, læring og utvikling mellom KS’ medlemmer.

Ambisjonen med arbeidet er å inspirere KS' medlemmer til å bli en del av utviklingsnettverk i kommunesektoren som inspirerer til innovasjon og bruk av nye metoder og verktøy i organisering av tjenestene.