Sted: Digitalt

Vestfold og Telemark: Kurs SFS 2213 Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet

KS Vestfold og Telemark

Praktisk informasjon

Tid: 15. juni 2021 kl. 09.00 - 11.30

Sted: Digitalt

Pris: kr 500 eks. mva for kommuner med 1-3 deltakere, kr 1000 eks.mva for kommuner med 4 eller flere deltakere kr

Målgruppe: Skoleansvarlige rektorer og skoleledere

Region: KS Vestfold og Telemark

Gjennomgang av arbeidstidavtalen SFS 2213

Invitasjon sendes målgruppen gjennom postmottak i løpet av mai måned.

 

KONTAKT