Sted: Quality Hotel Skjærgården, Langesund

Arbeidsliv, penger, økonomi, lønn
Hvordan analysere og få detaljert innsikt i tjenesteområdene pleie og omsorg og skole ved hjelp av KOSTRA-statistikk

Vestfold og Telemark: Kurs i kommuneøkonomi

KS Vestfold og Telemark PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 15. september 2021 kl. 10.00 - 16.00

Sted: Quality Hotel Skjærgården, Langesund

Målgruppe: Ledere på ulike nivåer, fag- og støttepersonell fra økonomi/sentraladm. og skole- og pleie og omsorgstjenestene

Region: KS Vestfold og Telemark

Hvordan analysere og få detaljert innsikt i tjenesteområdene pleie og omsorg og skole ved hjelp av KOSTRA-statistikk

Hovedintensjonen med denne kursdagen vil være å vise hvordan man kan bruke KOSTRA-statistikk til å få dybdeinnsikt og gjennomføre analyser på de to største tjenesteområdene i kommunen; skole og pleie og omsorg

 

Innhold:

Det vil ikke bli lagt opp til en ren forelesning, men gjennomgangen vil være dialogbasert, og det vil bli lagt opp til spørsmål og refleksjoner undervegs

Deltakeravgiften er inklusive kaffe/te og lunsj.

For kursavgiften kr 1000,- kan det, for ledere, søkes om OU-refusjon. Skjema finner dere her: www.ks.no/ou-skjemaer.

KONTAKT