Sted: Digitalt

Vestfold og Telemark: Digital prosessplanlegging for Leve hele livet, samling 2

KS Vestfold og Telemark

Praktisk informasjon

Tid: 03. mars 2021 kl. 09.00 - 02.00

Sted: Digitalt

Målgruppe: Kommuner i Vestfold og Telemark

Region: KS Vestfold og Telemark

Velkommen til 2. samling i digital prosessplanlegging for Leve hele livet.

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet inviterte i høst kommuner i Vestfold og Telemark til ‘digital prosessplanlegging for Leve hele livet’ – hvor første samling ble arrangert 16. november. Syv kommuner deltok på denne samlingen (Skien, Larvik, Porsgrunn, Tønsberg, Holmestrand, Tinn og Notodden). Nå er det tid for andre samling 3. mars.

I disse digitale tider vil også dere kommuner i Vestfold og Telemark som ikke deltok på samlingen 16. november få tilbud om å lytte inn på samlingen 3. mars.

Programpostene kan være relevante selv om dere ikke deltok på første samlingen. Programmet ligger vedlagt- men stikkord er digital innbyggerinvolvering- koblingen Leve hele livet til økonomiplanarbeid, kultursektorens rolle i samfunnsplanlegging, samt erfaringsdeling fra Midt-Telemark kommune- ‘slik har vi jobbet med løsningene’.

Det legges opp til gruppearbeid i egen kommune mellom innleggene – dere velger hvordan dere eventuelt organsierer dette i kommunen.

Ønsker din kommune å delta på samlingen - send en mail til merethe.taang@ks.no (Kommuner som deltok på samlingen 16. november trenger ikke noe ytterligere påmelding). 

 

KONTAKT