Sted: Quality hotel Kongsberg

KS arrangerer oppfølgingsseminar for kommuner som har deltatt i læringsnettverket NyttBlikk.

Årstidsplanlegging i et heltidskulturperspektiv

KS Vestfold og Telemark PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 04. mars 2020 kl. 09.30

Til: 05. mars 2020 kl. 14.30

Sted: Quality hotel Kongsberg

Adresse: Christian Augustsgt. 2, 3611 Kongsberg Kongsberg

Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte og verneombud

Vis på kartet

Region: KS Vestfold og Telemark

Som en oppfølging av de to læringsnettverkene NyttBlikk som har vært gjennomført og er i ferd med å gjennomføres i perioden 2015-2020, inviteres disse kommunene til et to- dagers seminar med temaet ‘Årstidsplanlegging i et heltidskulturperspektiv.

Seminaret vil legges opp med følgende innhold:
• Synliggjøre hensikten med årstidsplanelegging (ÅP) og hvordan dette øker
handlingsrommet for å fremme heltidskultur
• Hvilken innsikt en trenger for å kunne sikre at bruken av ÅP faktisk realiserer målet
om økt opplevd kontinuitet og kvalitet – jakten på gevinstene ÅP skal gi faktisk. Hva
er det vi skal realisere rent faktisk? Og i hvordan sikre at dette faktisk realiseres?
• En vil få en innføring i hvordan en rent praktisk legger opp en prosess hvor en
utarbeider en årsplan. Hva som har vist seg å være fremmende og hemmende
faktorer for å lykkes.
• Det vil bli løftet frem hvilket handlingsrom som ligger i lov og avtaleverket. Hva
partene lokalt må være oppmerksomme på og hva som må avtales lokalt.
Det vil bli lagt opp til veksling mellom faglige opptrekk, prosesser for gjensidig læring og deling blant deltakerne på seminardagene.

Det er ønskelig med partssammensatt deltakelse

KONTAKT