KS styrker sin interessepolitiske innsats på kulturfeltet. I forbindelse med dette reiser spesialrådgiver i kultur Line A. Solbakken på besøk til KS' regionkontorer. Formålet er å bli bedre kjent med kulturfeltet i hver region, og drøfte hvordan vi sammen kan legge til rette for god dialog mellom kommunesektoren og KS.

Kulturengasjerte politikere

Det nye fylket Vestfold og Telemark imponerer med sine kulturengasjerte politikere. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, uttaler blant annet følgende i Tønsberg blad: «Et velfungerende kulturliv er en forutsetning for utvikling av demokratiet, god helse, trivsel, inkludering og verdiskaping. Få andre områder kan på samme måte som kultur, bringe mennesker sammen, skape møteplasser og dialog, gi nye ideer og perspektiver, og bidra til utviklingen av både individer og samfunn.» Overskriften på kronikken er «Med kultur skal fylket bygges.»

Kulturstafett skaper lokalt engasjement

Direktør for Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet; Else Blom, forteller om kulturstafetten «Ditt nye fylke», hvor fylket i forbindelse med sammenslåingsprosessen ønsker å synliggjøre det stedegne og unike ved hver enkelt kommune, og samtidig bidra til begeistring, nysgjerrighet og positivt engasjement blant innbyggerne for det nye fylket Vestfold og Telemark.  Her stiller fylkeskommunen med ett profesjonelt programinnhold, samt administrative ressurser og markedsføring. Per i dag har hele 20 av 23 kommuner meldt interesse for å arrangere en etappe, publikum kommer fra 23 kommuner, og 1400 har vært med i trekningen om 350 gratisbilletter. Flere fylker har for øvrig brukt kultur som lim i sammenslåingsprosesser, og med stort hell.

Foto: Frank Tindvik

Kulturinstitusjonene er en viktig ressurs

Else Blom viste også frem både Teater Ibsen og Henrik Ibsen museum ved besøket, og bedyder at regionen har uendelig mye mer å by på, på kulturfronten. Teater Ibsen er et produserende teater med verksteder for smed, snekker, systue og mye mer. Teateret setter opp forestillinger i teaterbygget i Skien, men er også mye rundt og spiller på andre scener. De bidrar også med ressurser som kostymer, kurs, kompetanse og annet til andre aktører på feltet. Henrik Ibsen museum formidler ikke bare historien om vår verdensberømte forfatter, de forsker også på historien rundt Ibsens liv. Ibsens barndomshjem er gjenstand for forskningen, og ny kunnskap kommer frem til overflaten. I tillegg har de i tilknytning til gården bygget et escaperoom hvor man må løse ulike gåter fra Peer Gynt for å komme seg igjennom rom og korridorer. Spennende for både store og små.

Kultur bygger regional identitet

At kultur og kulturhistorie er viktig for fylket understreker fylkesordføreren videre i samme leserinnlegg som referert til ovenfor: Nylig lanserte Vestfoldarkivet en ny utgave av tidsskriftet «ARKIVERT», med overskriften «Vestfold + Telemark = sant». Tittelen illustrerer vår nye hverdag, og peker også på en viktig oppgave for fylkets kulturliv: Å bidra til å bygge en ny, felles regional identitet som kan eies og føles av den enkelte innbygger, og være representativ for samfunnet vi ønsker å utvikle.»

Foto: Frank Tindvik