Høstkonferansen er en arena for kunnskap, aktualitet, dialog og gode møter.

Hovedtemaer i år er:

Demokrati

Godt lokaldemokrati med høy tillit har vi når innbyggerne kjenner seg godt representert, de folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken, er ombud for innbyggerne og når kommunesektoren levere det som er lovet.

-KS Langtidsstrategi

Demografi

I løpet av de neste tiårene vil befolknings-sammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell.

-Partnerskap for radikal innovasjon

Digitalisering

Målet om én digital offentlig sektor bidrar til å endre arbeidsmåter og strukturer slik at tjenestene oppleves som sammenhengende og sikre for innbyggerne, næringsliv og frivillig sektor.

-KS Langtidsstrategi

- Gjennom innlegg, panelsamtaler og dialog setter konferansen disse store og sentrale temaene på dagsorden, sier regiondirektør Inger Lysa.

- Målet er økt kunnskap, idé- og erfaringsdeling, - og gjennom dette ruste kommunene til å møte utfordringene på en best mulig måte, sier hun. 

Lenkeblokk Icon Program og påmelding - se her!

Til Langesund kommer blant andre:

  • Nestleder i KS, Sven Tore Løkslid
  • Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø
  • Prosjektleder for Aldersvennlige Norge, Anne Berit Rafoss 

Programmet blir klart i løpet av uken. Meld deg på innen fristen 29. september.