Framtidens kommune, Helsingborg 2035
Torsdag dro vi med buss over Øresundbroen i strålende solskinn til svenske Helsingborg kommune og deres innovasjons- og endringsarbeid. Der kunne Micco Grönholm, «Head of future», og hans kollegaer vise oss spennende prosjekter og aktiviteter de planlegger og gjennomfører for å skape framtidas Helsingborg, enten det gjaldt «ledelsestreningsleir» for hele organisasjonen, brukermedvirkning eller tilskuddsordninger til innbyggere for realisering av gode idéer til beste for Helsingborg som by og sted å bo; «Vi har gått fra det å gjøre ting for innbyggerne, til å gjøre ting med innbyggerne, til at innbyggerne faktisk gjør ting selv».

Helsingborg har også hatt såkalte reformgrupper, der ulike aktører på tvers av offentlig, privat og akademia møtes, og jobber med konkrete forslag til løsninger på konkrete problemstillinger. Ett av disse, teamet som jobbet med digitalisering, kom fram til prosjektet «HBG Works», en kommunal aksellerator, som skal sørge for fasilitering, «laboratorier» og møteplasser for å samles om å flytte behov og gode idéer framover, der «fail fast»-tankegangen er framtredende (at man tester og forkaster eller går videre med idéer i et hurtig tempo).

Den fleksible kommunen
Deretter dro gruppen til Ängelholm kommune, som er Sveriges første agile (fleksible) kommune. Vi fikk høre inspirerende innlegg både fra det politiske og administrative miljøet. Rådmann Lilian Eriksson viste hvordan organisasjonen jobber sammen med sine medborgere med agile arbeidsmåter, som i korte trekk handler om å jobbe raskt og effektivt i såkalte sprinter, og der hyppig testing og justering har gitt arbeidsmåter og resultater som er mer hensiktsmessige både for innbyggerne, ansatte, politikere og næringsliv. Kommunen har da også oppnådd svært gode og anerkjente resultater både på sykefraværs- og kundeservicemålinger, har også sørget for økt rekruttering til kommunale stillinger og har internt høy score på faktoren «motivasjon».

Hva skjer i Danmark, og hva kan de dele som vi kan «stjele» og gjerne også skalere?
Fredag sto følgende innledere på programmet:

  • Torben Frölich, rådmann i Gentofte holdt et svært tankevekkende og inspirerende innlegg om kommunens politiske arbeidsform, innovasjon og digitalisering, og var svært konkret i sine tilnærminger. «Vi må slutte å bare forklare og forsvare», sa Frølich om betydningen og effektene av å ha innbyggerne med tidlig i saker som likevel angår dem.
  • Lotte Thøgersen, VIA University College fortsatte med et spennende og aldri så lite skremmende innlegg om behovet for resiliente (motstandsdyktige) samfunn og kommuner for å imøtegå store samfunnsmessige utfordringer, eksempelvis enorme vannmengder, og sørge for beskyttelse mot store skader og katastrofer.
  • Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatsleder i KL, fortalte oss om den politiske situasjonen i Danmark, og hvilke grep og tiltak KL (som jo er KS´ søsterorganisasjon) har iverksatt og kontinuerlig utvikler. Dette er gode redskaper for godt politisk lederskap, eksempelvis introduksjonsforløpet for nye ordførere «Borgermæster i en ny tid», introduksjonsprogrammer for nye kommunepolitikere og ulike andre prosesser for og med det politiske miljøet.

Noen ting skal vi. Noen ting kan vi. Og noen ting bør vi
Selv om innleggene så langt var veldig interessante, spennende og definitivt ga inntrykk og innsikt å ta med hjem, var det slett ingen ulempe også å få ta turen ut i byen, de aller fleste av oss til fots, for å ta spennende byutviklingsprosjekter nærmere i øyensyn. «Områdefornyelsen Nørrebro» var målet for denne sekvensen. Men hva fikk vi høre om?

Når møtet skal foregå i en kirke midt i en bydel med lang historie av krevende karakter, bare etter de siste tiårs medieomtale om bandekriger og opprør for å nevne noe, var det flere av oss som lurte veldig på hva vi nå skulle være vitne til. Men da presten selv, iført hettegenser, shorts og hippe sneakers med et fantastisk engasjement og sin utrolig fine humor med innebygd alvor, fortalte om kirkens plass midt i et byfornyelsesprogram, om suppestasjonen på utsiden, om kirkerommet som herberge for hjemløse hver natt, med hver sine madrasser mellom kirkebenkene og overskuddsmat fra restauranter i nærheten, mest sushi, faktisk, fordi den har kort holdbarhet, så vitnet det om et lokalmiljø som slår ring om det og de de har.

Så fikk vi høre Eva Christensen, prosjektleder fra København, fortelle om hvordan dette prosjektet involverer og samarbeider med bydelens innbyggere, og innsatser de altså gjør sammen på områder som ulike fellesskap, møtesteder, lokal håndtering av regnvann, biodiversitet, avfall som ressurs og belysning. Både gater og parken som er selve bydelens hjerte skal gjennom en enorm transformasjon, men altså på innbyggernes premisser. Dette ga virkelig inspirasjon til oss på veien hjem og videre!

Alt i alt en flott tur med flotte folk, og mange ting å ta med hjem!

Presentasjoner fra turen
Välkomna til Helsingborg
Helsingborg Brukarmedverkan
Helsingborg HBG Works
Visionsfonden

Ängelholm
Ängelholm Kundtjänst

Solvejg Schultz-Jakobsen
Torben Frølich