Strategikonferansen og Fylkesmøtet 2020

Rogaland:                                     27.-28. januar, Clarion Hotel Air, Sola

Lenkeblokk Icon Påmelding og program

Vestland («Arena Vestland»):    29.-30. januar, Quality Hotel Sogndal, Sogndal

Lenkeblokk Icon Påmelding og program

Kva er Strategikonferansen?

Strategikonferansen er KS og kommunane/fylkeskommunen sin årlege møteplass for arbeidsgjevarspørsmål og viktige politiske saker i fylket. Sentralt på konferansen er debattheftet som inneheld spørsmål knytt til tariffoppgjer og KS’ rolle som arbeidsgjevarorganisasjon.

Kva er Fylkesmøtet?

Fylkesmøtet er KS’ øvste organ i fylket. Delegatar valde av kommunar og fylkeskommunar møtast for å forankre tariffspørsmål, konsultasjonar og andre viktige og prinsipielle saker. Fylkesmøtet vert gjennomført saman med  strategikonferansen og vedtek uttale til spørsmåla i debattheftet.

Informasjon om formalitetar ved Fylkesmøtet finn du her:
Vedtekter for KSsjå §10 Fylkesmøtet