Sted: Rogaland

Rogaland: Landbrukskonferansen 2019

KS Vest-Norge

Praktisk informasjon

Tid: 18. mars 2019 kl. 09.00 - 15.30

Sted: Rogaland

Adresse: Clarion Hotel, Stavanger

Målgruppe: Folkevalde, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i offentleg landbruksforvaltning og næringar som jobbar mot landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

Region: KS Vest-Norge

Ansvarleg:Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Fylkesmannen i Rogaland

Velkommen til Landbrukskonferansen 2019

Tittelen på konferansen blir Mat og matjord- makt og avmakt. Vi stiller spørsmål som; kva påverkar bonden sine verdiar og framtidige produksjonar? Og kven styrar framtida til bonden sin viktigaste ressurs – landbruksjorda? Me skal sjå på forbrukarane sitt forhold til mat og matproduksjon. I forlengelsen av det skal vi sjå på korleis bonden kan skapa verdiar ved å spele på lag med forbrukarane og kva makt media har?

Mer informasjon om konferansen og lenke til påmelding finner du her:

https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/landbrukskonferansen/

KONTAKT