Sted: Solstrand Hotel og Bad, Os

Vestland: Samling for helsenettverket

KS Vest-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 23. november 2022 kl. 11.30

Til: 24. november 2022 kl. 12.30

Sted: Solstrand Hotel og Bad, Os

Målgruppe: Kommunalsjefar helse og velferd i Vestland

Region: KS Vest-Norge

Her finn du programmet for samlinga. 

KONTAKT