Sted: Digitalt

Vestland: Regionråd - roller og samvirke i Vestland

KS Vest-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 05. mai 2021 kl. 08.45 - 12.00

Sted: Digitalt

Målgruppe: Ordførar/politisk leiing i kommunane og Vestland fylkeskommune, kommunedirektør/administrativ leiing i kommunane og Vestland fylkeskommune, Statsforvaltaren i Vestland, regionråda

Region: KS Vest-Norge

KS Vestland og Vestland fylkeskommune inviterer til konferanse om interkommunale politiske råd i Vestland. På grunn av koronasituasjonen må planlagt fysisk samling i Bergen 5. mai 21 gjennomførast over to dagar. 5. mai 21 vil det bli ei halvdags digital samling. Den fysiske samlinga vil bli i Bergen 6. oktober 21. 

 

15. februar 2019 vart det gjennomført "erfaringsseminar om grunnlag for utvikling av regionråda". To av innleiarane på denne konferansen var Anne Karin Hamre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Jan Per Styve, tidlegare fylkesdirektør i Hordaland fylkeskommune:

Lenkeblokk Icon Nytt regionalpolitisk landskap - Hamre Lenkeblokk Icon Utfordringar og mulegheiter for regionråda - Styve

 

I september 2020 gjorde fylkesstyret i KS Vestland vedtak om at KS, saman med Vestland fylkeskommune, skal legge til rette for prosess der kommunane og regionråda kan drøfte roller og samvirke i Vestland fylke. 

Som eit ledd i dette skipar vi til denne konferansen over to dagar.

 

Program:

08:45  Innlogging/registrering

 

09:00  Velkomen og innleiing til dagen

ved Jostein Ljones, fylkesstyreleiar i KS Vestland og Jon Askeland, fylkesordførar i Vestland fylkeskommune

 

09:10  Vestland fylke

10:30  Pause

10:45  Kommunelova sine rammer for interkommunalt samarbeid, inkludert interkommunale politiske råd, ved Jostein Selle, KS Advokatene

 

11:30  Moglegheiter og truslar - kva må til? ved Frode Kyrkjebø, dagleg leiar, KS Vestland - Førde

11:55  Oppsummering og avslutning, ved Jostein Ljones, fylkesstyreleiar i KS Vestland og Frode Kyrkjebø, dagleg leiar, KS Vestland - Førde

 

 

 

KONTAKT