Sted: Bergen

Vestland: Nettverk for tenester til menneske med utviklingshemming

KS Vest-Norge

Praktisk informasjon

Fra: 23. august 2022 kl. 11.30

Til: 24. august 2022 kl. 15.00

Sted: Bergen

Målgruppe: Førehandspåmelde kommunar i Vestland

Region: KS Vest-Norge

2. samling i nettverket blir ei fysisk samling.

KONTAKT