Sted: Vestland

KS Vestland logo Arena Vestland

Arena Vestland: Haustkonferansen 2021

KS Vest-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 19. oktober 2021 kl. 09.00 - 15.30

Sted: Vestland

Adresse: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde

Målgruppe: Ordførar, fylkesordførar, kommunedirektør, politikarar i kommunar og i fylkeskommunen, kommunalsjefar og tillitsvalde, medlemmer i Samfunnsbedriftene.

Region: KS Vest-Norge

KS og Statsforvaltaren inviterer til Arena Vestland - Haustkonferansen 2021.

Hovudtema for konferansen er Statsbudsjettet 2022 og Utfordringar og nyhende i kommunesektoren.

Konferansen blir fysisk, arrangørane oppmodar til fysisk frammøte. Det vert også høve til å følgje konferansen digitalt. 

Lenke blir sendt til dei som melder seg på for digital deltaking. 

 

Programmet for konferansen finn du her. 

 

Påmeldingsfrist: 14. oktober

KONTAKT