Sted: Digitalt

Vestland: Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging

KS Vest-Norge

Praktisk informasjon

Tid: 16. september 2020 kl. 09.00 - 15.30

Sted: Digitalt

Adresse: Digitalt

Målgruppe: Kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd og politikarar.

Region: KS Vest-Norge

Fagdagen vil bli avvikla digitalt.

Korleis skal vi saman planlegge for framtida?

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet-reforma inviterer til regionale fagdagar om aldersvenleg samfunnsplanlegging. 

Meir informasjon finn du her. 

Påmeldingsfrist: 15. august. 

KONTAKT