Sted: Førde

Vestland - Ny som leiar i kommunen 3. samling

KS Vest-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 15. januar 2020 kl. 11.00

Til: 16. januar 2020 kl. 15.00

Sted: Førde

Adresse: Scandic Sunnfjord Hotel

Målgruppe: Deltakarar i utviklingsprogrammet Ny som leiar i kommunen.

Region: KS Vest-Norge

Velkomen til tredje og siste samling!

Programmet:

15. januar
Kl 1100  Dei juridiske rammene v/Tor Allstrin
områdedirektør KS Advokat
Eit oversyn i relevant lovverk og kva rammer og handlingsrom lovverket gjev leiarar i kommunen
Kl 1300  Lunsj
Kl 1400  Dei juridiske rammene - framhald     
Kl 1730  Slutt for dagen
Kl 1900  Middag

16. januar
Kl 0830  Tor Allstrin held fram 
Kl 1130  Lunsj
Kl 1215  Prosessleiing og endringsarbeid 
ved Astrid Toft, dagleg leiar KS Vestland avd. Bergen
Kl 1530  Takk for denne gong og vel heim

 


Påmeldingsfrist: 7. januar 2020.
Påmeldinga er bindande.

KONTAKT