Til hovedinnhold

Sted: Stavanger

Rogaland: Landbrukskonferansen 2023

KS Vest-Norge

Praktisk informasjon

Tid: 20. mars 2023 kl. 20.30 - 15.00

Sted: Stavanger

Adresse: IMI Forum, Stavanger

Målgruppe: Folkevalde, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i offentleg landbruksforvaltning og næringar som jobbar mot landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk

Region: KS Vest-Norge

Arrangør: Rogaland fylkeskommune, KS, Landbruksråd Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Statsforvaltaren i Rogaland

 

"Bli med på årets Landbrukskonferanse måndag 20. mars. Her får du fagleg påfyll, og kan møte både kjenningar og nye folk. Tema for dagen blir "Mat må me ha – bonden, jorda og naturen i samspel". Vi håper å sjå deg i Stavanger."

 

Du melder deg på via Statsforvalterens nettside:
Landbrukskonferansen 2023 | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)

 

Påmeldingsfrist:10. mars 2023 00:00

 

 

KONTAKT