Sted: Stavanger

Rogaland: Evalueringskonferansen for Absolutt

KS Vest-Norge

Praktisk informasjon

Tid: 18. mars 2019 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Stavanger

Adresse: BI, Stavanger

Målgruppe: Deltakerkommunene til Absolutt

Region: KS Vest-Norge

KONTAKT