Sted: Bergen

Hordaland: Leve hele livet-konferanse

KS Vest-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 03. desember 2019 kl. 09.30 - 16.30

Sted: Bergen

Adresse: Scandic Flesland Airport

Målgruppe: Frivillige organisasjonar, næringsliv, ansvarlege for planarbeid, ordførarar, rådmenn og leiarar på alle nivå i kommune- og spesialisthelsetenesta, leiarar i kommunar og fylkeskommunar, brukarorganisasjonar, pårøranderepresentantar, politikarar, tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, representantar frå helseføretak, universitet og høgskular, vidaregåande skular og andre interesserte.

Region: KS Vest-Norge

Tema for konferansen er planlegging av aldersvenlege lokalsamfunn, og samarbeid og samskaping mellom frivillig arbeid, næringsliv og kommunar. 

Vi legg opp til parallelle og plenumssesjonar. Det vert også sett av tid til myldring og diskusjonar i grupper. 

Målet med konferansen er

KONTAKT