Til hovedinnhold

Sted: Digitalt på Teams

Frukostmøte i Vest: Nyskapande aktivitetsanlegg

KS Vest-Norge

Praktisk informasjon

Tid: 26. mai 2023 kl. 08.10 - 09.00

Sted: Digitalt på Teams

Pris: 0 kr

Region: KS Vest-Norge

Gode møteplassar er viktig for god folkehelse og gode nærmiljø. Vestland fylkeskommune vil stimulere til å utvikle og bygge enkle, lokale møteplassar med varierte og attraktive lågterskeltilbod for fysisk aktivitet. Desse skal vere nyskapande i funksjon, organisering og aktivitetar.

Alle kommunar i Vestland fylke kan søkje om tilskot til prosjektering og planlegging av gode og nyskapande idretts- og aktivitetshallar.

 

Til å fortelje oss meir om Nyskapande aktivitetsanlegg har vi med:

Prosjektleiar Hanne Espe og seniorrådgjevar Ingrid Melvær, begge frå Vestland Fylkeskommune

og Ola Matsson frå Lokale- og Anlægsfonden (LOA) i Danmark.

KONTAKT