I år ble det, i tillegg til sentrale tillegg, enighet om særskilte lønnstiltak for enkelte arbeidstakergrupper, og iverksettingen av dette lønntiltaket vil få et særskilt fokus på konferansene. I tillegg til en gjennomgang av det økonomiske fra tariffoppgjøret 2019, vil det i år også bli avsatt tid til endringene i pensjonsordninger i kommunal sektor.

Målgruppe:

Målgruppe vil være HR-/personal-/lønnsmedarbeidere og andre arbeidsgiverrepresentanter som har behov for kunnskap om tariffoppgjøret, og endringene i HTA.

Tentativ dagsorden:

09.00-11.00        Del 1 – informasjon om tariffoppgjøret 2019:

  • Tilbakeblikk på forhandlingene, forhandlingsprosessen og om KS’ prioriteringer
  • Gjennomgang av de økonomiske elementene, herunder sentrale tillegg og særskilt lønnstiltak for høgskolegruppene/fagarbeidere med lang ansiennitet
  • Gjennomgang av nye pensjonsordninger i kommunal sektor og ny sentral generell særavtale SGS 2020

11.00-12.00       Lunsj

12.00-14.00       Del 2 – andre temaer:

  • Lokale lønnsforhandlinger 2020:
    Ny kunnskap fra FOU om lokale lønnsforhandlinger, forberedelser, prioriteringer m.m. Diskusjon og erfaringsutveksling.
  • Kompetanse og rekruttering:
    Lønnspolitikk og lokalt handlingsrom i HTA, bruk av særskilte lønnsforhandlinger, kompetanseforhandlinger, erfaringer fra ny drøftingsbestemmelse om rekrutteringssituasjonen. Diskusjon og erfaringsutveksling.

Vi ber deltakerne ta med HTA og årets forhandlingsresultat.

Aktuelle steder en kan delta på informasjonskonferansen:

Bergen 14. juni:
Scandic Flesland Airport Hotel
Påmelding

Ålesund 12. juni:
Hotell Scandic Parken, Ålesund
Påmelding

Kristiansand 27. mai:
Scandic Sørlandet (gule hotellet i Sørlandsparken)
Påmelding

Det vil i tillegg bli avholdt streamingkonferanse 11.juni fra KS-huset i Oslo.
Påmelding

NB! Selv om det er gratis med deltaking via streaming, må en melde seg på via lenken. Deltakerne vil få tilsendt lenke til streamingen i løpet av mandag 10.juni.  

Påmeldingsfrist til alle arrangement: 1. juni. Bindende påmelding!