Sted: Digitalt

Trøndelag: Kvalitet i Tjenestene - Heltidskultur

KS Trøndelag

Praktisk informasjon

Tid: 06. mai 2021 kl. 09.00 - 15.00

Sted: Digitalt

Region: KS Trøndelag

Vi inviterer deltaker-kommunene til det 2. utviklingsverktstedet.

Samlingen arrangeres som et teamsmøte, og kalenderinvitasjon er sendt til alle koordinatorene.

Satsingen på heltidskultur i Trøndelag er et samarbeid mellom Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet, Delta, FO og KS. Målet er at de som deltar i læringsnettverket skal få kunnskap om- og inspirasjon til hvordan de kan legge opp til prosesser som fremmer heltidskultur der de jobber, på systemnivå.

KONTAKT