Sted: Trondheim

Arena Trøndelag

Arena Trøndelag 18.-19. mai

KS Trøndelag

Praktisk informasjon

Fra: 18. mai 2022 kl. 00.00

Til: 19. mai 2022 kl. 00.00

Sted: Trondheim

Målgruppe: Politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter

Region: KS Trøndelag

Velkommen til fellessamling for politisk og administrative ledere i Trøndelag, denne gang på Clarion Hotel og Congress i Trondheim.

Hovedtema denne gangen er – «Trønderske kommuner i en urolig tid".
Her legges det opp til å belyse tema innen områdene; grunnleggende samfunnssikkerhet – digitalisering – bærekraft.

KONTAKT