Artikler
Innføring av Helseplattformen nærmer seg raskt
Samarbeidsråd for opsjonskommuner
Ny pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

Lenker til aktuelle nettsteder
Helseplattformens nettside
Innføringsprosjekt for Helseplattformen