Utenforskap er en samfunnsfloke ingen kommuner kan løse alene. Vi må gjøre en felles innsats for at flere skal delta i arbeidsliv, skole og samfunn! Det er bakgrunnen for at KS i samarbeid med kommunene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, NAV og Statsforvalter har etablert Fellesløft Trøndelag - Ungt utenforskap. 

Vi trenger aktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og vi trenger alle sektorer med for å lykkes i dette arbeidet.

Samling i Stjørdal 

Fredag 9. desember inviterer vi til samling på Scandic Hell i Stjørdal. Målgruppen er bred: Politikere, ledere og fagpersoner fra kommuner og fylkeskommune samt regional stat, privat og ideell sektor.

Når: 9.desember kl 10- 15  

Hvor:  Scandic Hell, Stjørdal

Målgruppe: Politikere, ledere og fagpersoner fra kommuner, fylkeskommune, regional stat og privat, ideell og frivillig sektor.

Konferansen skal bidra til:

  • å inspirere deltakerne til å jobbe videre i egen virksomhet
  • å stimulere til samarbeid og koordinert innsats
  • et felles kunnskapsgrunnlag
  • nettverksbygging
  • idéfangst

Påmeldingsfrist 25.november

Lenkeblokk Icon Mer informasjon og påmelding

Å bygge gode relasjoner

Betydningen av gode relasjoner, systemendring og behovet for å finne nye løsninger for tverrsektorielt samarbeid er noen av temaene vi løfter fram på konferansen.

På konferansen får du blant annet høre:

  • Statssekretær i Kunnskapsdepartmentet, Halvard Hølleland. Han vil snakke om hvordan regjeringen jobber med utenforskap og hva kan vi gjøre sammen. 
  • Kirsten Viga Skretting, spesialrådgiver i KS. Skretting jobber med partnerskap for radikal innovasjon. Hun vil presentere systeminnovasjon og partnerskap som fremgangsmåte for å forebygge og redusere ungt utenforskap.
  • Marianne Tevik Singstad. Singstad har doktorgrad i klinisk medisin, og har jobbet med skolens psykososiale miljø og betydningen av sosial støtte og sosiale nettverk. Marianne skal snakke om viktigheten av å bygge gode, trygge relasjoner – og å kunne være «den ene» for de som trenger det som mest.
  • Tale Maria Krohn Engvik, hele Norges helsesøster. Engvik driver Snapchat-kontoen «Helsesista» for å komme i kontakt med ungdom om helsespørsmål. 
  • Eksempler fra kommuner som har jobbet godt med å styrke kultur for samarbeid på tvers av tjenester.

Utenforskap er alles ansvar, derfor vil Fellesløft Trøndelag mobilisere til en helhetlig innsats og samarbeid for å forsterke hverandres innsats.