Dato for opplæring i nord er følgende:

  • Bodø 5. mars
  • Tromsø 6. mars
  • Alta 7. mars

KS og KMD har i fellesskap invitert til gratis dagskurs 15 steder i landet i mars – april. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å melde seg på.

Kurset 3. april vil bli filmet og kan ses i etterkant dersom man ønsker å legge til rette for en «kursdag» i egen kommune/fylkeskommune.

Les mer og meld deg på her