Målgruppe: Ordførere, fylkesråder, kommunedirektører, andre kommunale ledere, kommunale og fylkeskommunale politikere, stortingsrepresentanter, regionråd og Sametinget.

Tema for konferansen er bl.a forslag til statsbudsjett, fastlegesituasjon, demografiutfordringer og pågående utvalgsarbeid som er viktige for kommunesektoren. 

Mer informasjon inkludert påmelding finner du i lenkene under.