Sted: Alta

Med dette debattheftet og på strategikonferansene til vinteren, ønsker KS å få klare og konkrete tilbakemeldinger fra medlemmene på temaer som viktige politiske spørsmål. Foto: Bly

Troms/Finnmark: Strategikonferanse 2020

KS Nord-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 28. januar 2020 kl. 12.00

Til: 30. januar 2020 kl. 12.00

Sted: Alta

Region: KS Nord-Norge

KS Troms og Finnmark har gleden av å invitere til strategikonferanse 2020. Strategikonferansen i 2020 er en del av «Vintermøtet» for kommuner i Troms og Finnmark som gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen 28. – 30. januar.

Program finner du her

Strategikonferansen er lagt til 29. januar og det vil bli sendt ut egen invitasjon med påmeldingslenke osv. – i desember.

Strategikonferansen brukes til å forankre politisk viktige spørsmål for KS.
Målgruppe er politikere, kommunedirektører og HR.

Debattheftet inneholder omtale av og spørsmål om bærekraftige velferdstjenester, attraktive arbeidsgivere og hovedtariffoppgjøret i 2020. 

 

Lenkeblokk Icon Debattheftet 2020

 

KONTAKT