Sted: Radisson blu hotel Bodø

Nordland: Strategikonferanse 2019

KS Nord-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 12. februar 2019 kl. 12.00

Til: 13. februar 2019 kl. 12.00

Sted: Radisson blu hotel Bodø

Region: KS Nord-Norge

Anne Chatrine Hjeraas, KS

Lasse Hansen, KS

Hege Mygland, KS

Nordland som pådriver i nasjonalt digitaliseringsarbeid

Tomas Norvoll, Nordland fylkeskommune

Kai A. Olsen

Maiken Nilsen Stensaker

Hvordan lykkes med med økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor

KONTAKT