Sted: Webinar

Webinar om Helseplattformen

KS Møre og Romsdal

Praktisk informasjon

Tid: 25. august 2021 kl. 14.00 - 15.15

Sted: Webinar

Målgruppe: Politikere, brukerrepresentanter, administrative- og faglige ledere

Region: KS Møre og Romsdal

Helseplattformen blir en ny, felles pasientjournal for sykehus og kommuner i hele Midt-Norge.

Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten, og det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Regionens største utviklingsprosjekt vil skape store endringer, og KS inviterer til et webinar for alle politikere, brukerrepresentanter, administrative- og faglige ledere. 


Det nasjonale målbildet én innbygger – én journal setter tydelige mål for digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren: 

PROGRAM:

 

Påmelding og oppdatert program kommer i uke 32. 

KONTAKT