Til hovedinnhold

Sted: Scandic Alexandra, Molde

Møre og Romsdal: Overgangen frå Leve heile livet til Bu trygt heime

KS Møre og Romsdal

Praktisk informasjon

Tid: 21. november 2023 kl. 09.30 - 16.00

Sted: Scandic Alexandra, Molde

Målgruppe: Tilsette og leiarar i kommunar og fylkeskommunen, politikarar, eldreråd, frivillige organisasjonar, utdanningsinstitusjonar, helseføretak, næringsliv og andre interesserte

Region: KS Møre og Romsdal

Arrangør: Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet.

Påmelding og førebels program

KONTAKT