Sted: Scandic Seilet Molde

Kurs i økonomibestemmelsane i ny kommunelov

KS Møre og Romsdal PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 14. januar 2020 kl. 10.00 - 16.00

Sted: Scandic Seilet Molde

Målgruppe: Økonomisjefar og anna fagpersonell innan økonomiområdet, samt andre etter vurdering i kommunen

Region: KS Møre og Romsdal

KS Møre og Romsdal i samarbeid med NKKF og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, inviterar til kurs i økonomibestemmelsane i ny kommunelov.

Av tema, som vert gjennomgått med fokus på endringane i nytt regelverk, kan nemnast finansielle måltall, økonomireglement, fullmakter, budsjettstyring, innhald i økonomiplan og budsjett, budsjett- og regnskapsoppstillingar, låneformål, garantiar og årsavslutting m.v.

PÅMELDINGSFRIST: 12. desember.

KONTAKT