Sted: Digitalt møte

Kommunedirektørlandsmøte 2021

KS Møre og Romsdal PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 01. mars 2021 kl. 13.00 - 16.35

Sted: Digitalt møte

Målgruppe: Kommunedirektør/rådmann/administrasjonssjef

Region: KS Møre og Romsdal

Informasjon om toppmøte i KS 2021

KONTAKT