Sted: Scandic Alexandra Molde

AVLYST - Eit berekraftig arbeidsliv - Arbeidsmiljøkonferansen 25. - 26. mars

KS Møre og Romsdal PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 25. mars 2020 kl. 10.30

Til: 26. mars 2020 kl. 14.30

Sted: Scandic Alexandra Molde

Målgruppe: Ordførar og andre politikarar, kommunedirektør, personalansvarleg, einingsleiarar, arbeidsmiljøutval, IA-utval, bedriftshelseteneste, tillitsvalde og verneombod

Region: KS Møre og Romsdal

KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal innbyr til Arbeidsmiljøkonferansen 2020, som i år har fått tittelen "Eit berekraftig arbeidsmiljø».

KONTAKT