«Kvalitets- og strukturreformen i barnevernet» - prosjekt i Trøndelag
Kommunene i Trøndelag har besluttet å sikre og utvikle kvalitet i tjenestetilbudet til barn og unge. Gjennom forsøket vil kommunene prøve ut konkrete tiltak uavhengig av kommunestruktur og barnevernstjenestesamarbeid. Dette vil gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats. Det er også et mål for forsøket at erfaringene skaper overføringsverdi til andre kommuner og regioner.

 Det er 7 satsningsområder i forsøket:

  • Ledelse og styring
  • Samarbeid med andre tjenester, lavterskeltilbud i kommunene
  • Kartlegging, undersøkelse og utredning
  • Hjemmebaserte utviklingstiltak
  • Familieråd/nettverksarbeid
  • Barns medvirkning (Mitt Liv/Forandringsfabrikken)
  • Videreutvikling av beredskap i barnevernet

Kommunene, KS og Fylkesmannen har forventninger til prosjektet og ønsker de nyansatte lykke til i dette viktige utviklingsarbeidet!

De kan kontaktes på følgende epostadresser:
Koordinator Lene Munkeby
Lene.Eun.Kjesbu.Munkeby@steinkjer.kommune.no  Mobil 90 05 07 69

Prosjektmedarbeider Kari Røstad
Anne.Kari.Rostad@steinkjer.kommune.no   Mobil 47 79 95 06

Prosjektmedarbeider Ingunn Lillemark Susegg
Ingunn.Lillemark.Susegg@steinkjer.kommune.no  Mobil 47 79 03 96