Sted: Verdal

Trøndelag: Samling for helseledernettverket og barnehage- og skolenettverket

KS Midt-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 24. april 2019 kl. 10.00

Til: 25. april 2019 kl. 15.00

Sted: Verdal

Adresse: Scandic Stiklestad, Stiklestad Allé 350, Verdal

Pris: Deltakeravgift som dekker begge dager, samt middag og overnatting, 2500,- (eks moms) kr

Region: KS Midt-Norge

KS Trøndelag inviterer til felles samling for ledernettverkene innenfor helse og oppvekst.

Utfra stikkordene tverrfaglig samhandling og bedre tjenester for barn og unge, tidlig innsats, 0-24 og forebygging vil vi på denne samlingen bli inspirert, få kunnskap og dele erfaringer.

Første dag på samlingen vil være felles for alle, da vil vi blant annet se på hva vi kan gjøre av felles grep for å møte utfordringene i Trøndelag. Er det behov for bedre samhandling og felles grep regionvis? På samlingens andre dag møtes nettverkene hver for seg, med aktuelle saker på dagsorden. Vi avslutter samlingen med et felles innlegg for begge nettverkene.

KONTAKT