Sted: Scandic Parken Ålesund

Møre og Romsdal: Informasjonsmøte om tariffoppgjeret 2019 og personalleiarsamling

KS Midt-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 12. juni 2019 kl. 10.30

Til: 13. juni 2019 kl. 14.30

Sted: Scandic Parken Ålesund

Målgruppe: Personalsjef, HR-/personal-/lønsmedarbeidarar og andre arbeidsgivarrepresentantar, som har behov for kunnskap om tariffoppgjeret og endringene i HTA.

Region: KS Midt-Norge

Registrering frå kl. 10.00

KS Møre og Romsdal i samarbeid med ressursgruppe arbeidsliv inviterar til tariffkonferanse og personalleiarsamling den 12. – 13. juni 2019.

Under tariffdelen vert det informert om årets oppgjer og korleis dette skal iverksettast. Det vert òg informert om nye pensjonsordningar i kommunal sektor.

Tema under personalleiarsamlinga er arbeidsgjevarstrategi, personalstatestikk, ny IA-avtale og kompetanse.


Tariffkonferansen i KS Akershus og Østfold vert strømma tysdag 11. juni.
Meir informasjon her. Dei som ønskjer å følgje strømminga, må melde seg på via lenkja her

KONTAKT