Sted: Trondheim

Arena Trøndelag - Vårkonferanse

KS Midt-Norge PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 15. mai 2019 kl. 10.00

Til: 16. mai 2019 kl. 14.00

Sted: Trondheim

Region: KS Midt-Norge

Fylkesmannen i Trøndelag, KS og Trøndelag fylkeskommune har gleden av å invitere til fellessamling for politisk og administrative ledere i Trøndelag.

Oppstart på Scandic Lerkendal (Trondheim) onsdag 15. mai fra kl. 09.30. Konferansen avsluttes torsdag 16. mai 15.00, med etterfølgende mulighet til program med RBK og kamp RBK-Haugesund.

Den første dagen blir kvalitetsreformen "Leve hele livet" et hovedtema. Her vil uike perspektiver belyses med tanke på hvordan samfunnet kan gi et innhold til målet om framtidens omsorg – i et samarbeid med dem som er berørt, brukerne av tjenestene – og de som leverer tjenestene.

Den andre dagen er kommuneøkonimi og konsekvenser for Trøndelag hovedtema. Her vil politisk ledelse i KMA og ledelsen i KS bidra, i tillegg til Fylkesmannen.

Påmeldingsfrist er 16. april.

KONTAKT