Sted: Thon Hotel Central, Elverum

tannhjul-mann

Rusta for framtia - evaluering og veien videre

KS Innlandet PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 07. september 2022 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Thon Hotel Central, Elverum

Region: KS Innlandet

Hvordan kan vi sette pasientens behov i sentrum for bemanningsledelse? v/ Ole Martin Minsås, KS

PROGRAM

 Påkobling, status og hvor er vi nå? v/ Hilde og Kristin

 

På grunn av hotellets frister, må vi be om påmelding til samlingen innen 24. august kl. 1500.KONTAKT