Til hovedinnhold

Sted: Wood Hotel, Brumunddal

Innlandet - Rusta for framtida, ledersamling

KS Innlandet

Praktisk informasjon

Tid: 19. september 2023 kl. 09.00 - 15.30

Sted: Wood Hotel, Brumunddal

Pris: 895 kr

Region: KS Innlandet

Innovativ bemanningsledelse i helse og omsorg – Rusta for framtida INVITASJON TIL 5. SAMLING – «Lederdilemmaer i endring»

Dagen er lagt opp for ledere med personalansvar, og vi vil hele dagen ha fokus på endringsledelse knyttet til Rusta for framtida.  

Slik dagen legges opp, er det en forutsetning å kjenne Rusta for framtida, hvordan vi har jobbet og hva vi har gjennomgått for å ha utbytte av dagen.  
 
Dere må selv vurdere om det er hensiktsmessig å sende prosjektledere for Rusta for framtida i tillegg. 

 

Vi starter dagen kl. 09:00 med mingling og servering. Faglig program starter kl. 09:30 og vi avslutter innen kl. 15:30.
Samlingen ledes av KS Innlandet v/ Kristin Måntrøen Lorentzen og Petter Lauritsen Rusten i samarbeid med as3 v/ Linda Svendsrud.

 

Det er mulighet for overnatting for langveisfarende, vi har holdt av noen få rom som kan bestilles v/ påmelding.

Samlingen er lagt til Wood Hotel, Tårnvegen 55, 2380  Brumunddal.

 

Frist for påmelding er tirsdag 29. august. Kommunene som deltar i programmet får lenke for påmelding tilsendt.

 

Velkommen! 

KONTAKT