Sted: Scandic Hotel Hamar

Innlandet - KIFHO-samling

KS Innlandet PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 23. november 2022 kl. 11.00

Til: 24. november 2022 kl. 13.00

Sted: Scandic Hotel Hamar

Region: KS Innlandet

KIFHO-samling/ Kommunalt Innkjøpsforum

KS Innlandet og programkomiteen inviterer til

KIFHO's Høstkonferanse 2022!

 

Det er satt sammen et spennende, nyttig og dagsaktuelt program som vi håper vil gi deltagerne viktig påfyll i en hektisk hverdag.

 

Konferansen tar for seg disse temaene:

I tillegg til foredrag vil det også bli tid til erfaringsutveksling og sosiale møter.

 

Konferansen foregår i år på Scandic Hotel Hamar.

Påmeldingsfrist er satt til 28. oktober.

 

Velkommen!

KONTAKT