Sted: Scandic Hotel Hamar

Solsikke i sollys

Høstkonferansen 2021

KS Innlandet PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 19. oktober 2021 kl. 09.00

Til: 20. oktober 2021 kl. 13.00

Sted: Scandic Hotel Hamar

Målgruppe: Politisk og administrativ ledelse i kommune og fylkeskommune

Region: KS Innlandet

KS Innlandet ønsker politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommunen velkommen til Høstkonferansen 2021! Konferansen avholdes 19. og 20. oktober på Scandic Hotel Hamar. Tema: "Det haster nå"

Velkommen til høstkonferansen 2021 der vi i tillegg til statsbudsjettet og hvordan Innlandet skal påvirke det nye Storting og regjering har to bolker under tittelen: «det haster nå»

Det haster nå 1; Behovet for omstilling og nye løsninger øker nå med mer begrenset vekst i økonomiske rammer og de store demografiske endringene som gir økt etterspørsel etter tjenester.

Det haster nå 2; Klimarapporten fra FN understreker enda tydeligere enn før at raske endringer må til for å nå målene i Paris-avtalen. Hva sier rapporten og hva må kommunal sektor bidra med? Og i tillegg må vi tilpasse oss de klimaendringene som allerede er på vei.

Vi får også en oppdatering på planlegging av ny sykehusstruktur, arbeidslivet i post-corona og utfordringer vi kan forvente i arbeidsgiverrollen framover.

Foredraget kl 1605 v/ Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, streames direkte; "SI- status og videre arbeid med ny sykehusstruktur".

https://youtu.be/VgKWnOG7fPQ

Vel møtt – meld deg på nå!

KONTAKT